Вести & Настани

Обука за Развој на Лидерство

07.07.2015 14:45:57

Центарот за Развој на Бизнисот во текот на мај и јуни 2011 година организираше обука за развој на лидерство. Целта на обуката беше да се воспостави разбирање на улогата и одговорностите

Изработка и Имплементација на Бизнис План

23.06.2015 23:32:31

Учесниците на оваа обука беа деца на сопственици на компании. Целта на обуката беше да се развие свеста на сегашните и потенцијалните претприемачи за важноста на планирањето, оценувањето

Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017