ГОСТИНСКОТО ПРЕДАВАЊЕ ЗА СВЕТСКИТЕ ИНОВАТИВНИ ТРЕНДОВИ СО ПЕТЕР РИГИ - ГЛОБАЛЕН ДИРЕКТОР НА CEED ПРО

Петар е еден од иницијаторите на CEED програмата, која од пилот-проект во Бугарија во 2005 година, прераснува во креирање на претприемнички професионални центри, денес присутни во единаесет балкански, источно-европски и африкнски земји. Основана од SEAF во 2005 година, мисијата на CEED програмата е да ги развие и поврзе претприемачите кои сакаат да растат како лидери, да ги градат своите компании и на различен начин да успеат вратат на својата заедница. 


Од неговата лична и професионална перспектива, Петар разговараше за побивањето во исдустриите и прифаќање на пресметаните ризици со кои секој претприемач се соочува секојдневно. Тој, исто така, зборуваше и за влијанието што стартап компаниите го имаат врз вработувањето и националните даночни политики. На крајот од презентацијата, се разви динамична дискусија на студентите и претставниците на стратапите околу темите за мотивација, креирање тимови и пристап до финансии, што резултираше со конкретни предлози до нив. 

Гостинското предавање беше поддржано од Програмата на Горворници од Амбасадата на САД во Скопје.


Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017