Атрибути на Лидерство

<span 'cambria','serif';="" major-latin;="" major-latin;"="">Во Саботата (14M<span 'cambria','serif';="" major-latin;="" major-latin;"="">арт, 2015<span 'cambria','serif';="" major-latin;="" major-latin;"="">), Центарот за Развој на Бизнисот – ЈИЕУ,  организираше обука на тема: "Атрибути на Лидерство".<span 'cambria','serif';="" major-latin;="" major-latin;"=""> Целта на обуката беше секој учесник во обуката, да ги открива предностите на раководството или менаџмент, но во исто време како да ги  надминат  и тешките  ситуации. Во оваа обука, присуствуваа и претставниците  на  компании од  Полошкиот регион почнувајќи од: Harbini Kozmetic (Goolden Rose), Cudo Shoes,  Screen Media, Makalb,Frigotehnika2000, Kipper,како и други заинтересирани.


Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017