ОРГАНИЗАЦИСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ТОМ МЕНАЏМЕНТОТ НА KIPPER МАРКЕТИ

Целта на овој проект беше да се скенира постоечката организациска структура на Kipper, и да се постават темелите за долгорочниот раст на компанијата на секое ниво. Покрај анализирање на перформансите на организациската струкура, консултантскиот тим имаше задача точно и прецизно да ги утврди процесите на: системите за достава, контрола на квалитетот, продажните перформанси, конкурентската предност, како и специјално дизајнирани и уникатни клучни показатели. 

Овој проект беше спроведен во партнерство со Михаил Китановски од D2M Consulting, кој има 16-годишно искуство во индустријата, и Ѓорѓи Рафајловски од Центарот за Развој на Бизниси (ЦРБ) при Унверзитетот на ЈИЕ.


Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017