Професионалноста Однесувањето и Комуникацијата во Претпријатијата

Центарот за Развој на Бизнисот, во соработка со Харбини Козметика организираше обука за "Професионалноста, Однесувањето и Комуникацијата во Претпријатијата." Целта на обуката беше: 

  • Да се развие разбирање за професионализмот и етичкото однесување на работното место;
  • Разбирање на потребите и барањата на клиентите;
  • Директна комуникација со колеги и клиенти;
  • Правилна употреба на вербална и невербална комуникација.

Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017