Обука Управување на односите со клиенти

Центарот за развој на бизнисот - УЈИЕ организираше едно дневна обука за бизнис заедницата од Косово, на тема:  „Управување на односите со клиенти“
 
Целта на обуката беше претставниците од  компаниите од Косово, да ги унапредуваат нивните  знаења од областа на:  управување на односите со клиенти, улогата на маркетингот, менаџмент на односот на клиентите кон маркетингот, улогата на  информатичката технологија како и придобивките од истата, собирање и разгледување на податоци, и  нивна употреба  од  одделот за маркетинг, човечки ресурси и од одделот за продажба.
 
Предавач на оваа обука беше професорот на Колеџот за бизнис на Универзитетот Атлантик во Флорида и член на Академијата за маркетинг, Проф. д-р. Пол Сергиус Коку. По завршувањето на обуката, освен стекнатото знаење, на сите учесници им беа доделени сертификати од  страна на организаторите, односно од Центарот за развој на бизнисот и Бизнис Косова Центар

Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017