Обука Аатрибути на Лидерство

Во Саботата (23 март), Центарот за развој на бизнисот – УЈИЕ, организираше обука на тема: "Атрибути на Лидерство". Целта на обуката беше секој учесник на обуката, да ги открие предностите на раководството или менаџментот, но во исто време да научи како да се надминат и тешките ситуации. На оваа обука, присуствуваа и претставниците на компаниите од Полошкиот регион: Adria Sport (Cudo Shoes), Molika, Vezë Shari, Frigotehnika 2000, Moding, Festa Komerc, Hildin Komerc, Shar Planina и други.

На крајот на обуката, директорот на Центарот за развој на бизнисот, г-дин Љумни Ајвази заедно со г-ѓа Светлана Мисајловска (лицениран обучувач), на учесниците им доделија сертификати за успешно завршена обука.


Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017