За Нас

Центарот за развој на бизнисот (ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Центарот за развој на бизнисот (ЦРБ) е вашиот партнер за обука, од професионална и организациска гледна точка. Постојано ги следиме современите бизнис трендови и благодарение на тоа нашите услуги обезбедуваат оптимално решение за вашите проблеми.

Мисијата на Центарот за развој на бизнисот (ЦРБ) е да биде најуспешен тренинг провајдер во регионот и пошироко, комбинирајќи ги академските знаења и модерните технологии присутни во ЈИЕУ.

Центарот за развој на бизнисот (ЦРБ)користи информатичка и комуникациска технологија и ја нуди најквалитетната менаџмент обука на пазарот.

Центарот за развој на бизнисот (ЦРБ) работи со повеќе од 20 стручни и квалификувани професори кои се вработени на Факултетот за Бизнис Администрација како и со надворешни експерти.

 

Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017