Изработка и имплементација на бизнис план

Јазик : Албански, Македонски

Времетраење : 6

Опис
Подигање на свеста на потенцијалните и актуелните претприемачи за важноста на планирање, проценување на актуелниот капацитет на претприемачите со содржината на бизнис планот и тнт.  

Таргет група
Претставници на јавни и приватни институции, студенти, и сите оние кои што професионално или лично се заинтересирани да ги продлабочат своите знаења.

Очекуван резултат
По завршување на обуката, се очекува учесниците да стекнат доволно знаења во врска со изработка на конкретните бизнис планови, подготвување и презентација на претприемачките идеи пред кредиторите и потенцијалните инвеститори и многу повеќе.

Минимум број на учесници за следење на курсот: 8

Максимум број на учесници за следење на курсот: 15

Програма на обуката: 

  • Основните концепти на планирање;
  • Трансформација на визија во акција;
  • Изработка на конкретен бизнис план – Фаза I;
  • Изработка на конкретен бизнис план – Фаза II;
  • Изработка на конкретен бизнис план – Фаза III;
  • Завршување и презентација на бизнис план.

  

Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017