Развој на лидерство

Јазик : Албански, Македонски

Времетраење : 6 дена

Опис
Сите учесниците да воспоставуваат заедничко разбирање, на улогата и одговорностите на лидерите. 

Таргет група
Претставници на трговски друштва, менаџери, лидери, студенти  и сите оние кои што професионално или лично се заинтересирани да ги продлабочат своите знаења.

Очекуван резултат
По завршувањето на обука се очекува учесниците да стекнат доволно знаења во врска со, улогата на лидерот, одговорностите, обезбедување на лидерство средства, употребување на овие средства на успешен начин и многу повеќе.

Минимум број на учесници за следење на курсот:  8

Максимум број на учесници за следење на курсот: 15

Програма на обуката: 

  • Воспоставување и разбирање на улогата и одговорностите на лидерите;
  • Оценка на тековниот лидерски капацитет на учесниците и утврдување на нивната улога;
  • Обезбедување на средства; 
  • Начини за тоа како да ги користат средствата со цел да ја доведат компанијата кон нови успеси;
  • Поставување на личните цели за иднината и одразување кон минатите искуства;
  • Поставување на нивната лидерски вештини во нивната перспектива;

  

Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017