Медијација помеѓу општиот пристап кон деталите

Јазик : Албански, Македонски

Времетраење : 1 ден

Опис
Вовед за управување со знаењето, организациско учење, управување со времето, фокусирањето на деталите и заклучните забелешки при донесување на одлуки. 

Таргет група
Претставници на јавни и приватни институции, студенти,  и сите оние кои што професионално или лично се заинтересирани да ги продлабочат своите знаења.

Очекуван резултат
По завршувањето на обука, се очекува учесниците да стекнат доволно знаења во врска со управување со знаење и организациско учење, како да се фокусираме на големите слики, на деталите, како да управуваме со времето, како да бидеме покреативни при донесување на одлуки и многу повеќе.

Минимум број на учесници за следење на курсот:  8

Максимум број на учесници за следење на курсот: 15

Програма на обуката: 

  • Менаџмент на знаење;
  • Организациско учење;
  • Фокусирање на големата слика;
  • Фокусирање на деталите;
  • Креативност;
  • Лидерите и гледањето на големата слика;
  • “Out of the box” размислување;
  • Големата слика и деталите при донесување на одлуки;
  • “Time management” Тиме менаџмент;
  • Големата слика и деталите при анализа на проекти;
  • Заклучни видувања;

  

Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017