Професионалност однесувањето и комуникацијата во претпријатијата

Јазик : Албански, Македонски

Времетраење : 1 ден

Опис
Сите учесници да воспоставуваат заедничко разбирање во врска со професионализмот и етичкото однесување на работното место. 

Таргет група
Претставници на трговски друштва, индивидуални инвеститори , студенти и сите оние кои што професионално или лично се заинтересирани да ги продлабочат своите знаења.

Очекуван резултат
По завршувањето на обука се очекува учесниците да стекнат доволно знаења во врска со, професионализмот и етичкото однесување на работно место, управување на однесувањето, на потребите и барањата на потрошувачите, директната комуникација со колегите, клиентите итн.

Минимум број на учесници за следење на курсот:  8

Максимум број на учесници за следење на курсот: 15

Програма на обуката: 

  • Професионализам и етичко однесување на работното место;
  • Управување на однесување, потреби и барања од консуматори;
  • Директна комуникација со колеги и клиенти;
  • Вербална комуникација;
  • Невербална комуникација;
  • Писмена комуникација;

  

Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017