Решавање на проблеми и процес на одлучување

Јазик : Албански, Македонски

Времетраење : 1 ден

Опис
Идентификација на проблеми како димензија на процесот на решавањето и поврзаноста на раководителите, со процесот на решавањето на проблеми и одлучувањето. 

Таргет група
Претставници на јавни и приватни институции, студенти, и сите оние кои што професионално или лично се заинтересирани да ги продлабочат своите знаења.

Очекуван резултат
По завршувањето на обука, се очекува учесниците да стекнат доволно знаења во врска за идентификација на проблемите како димензија на процесот за одлучување , процедурите за решавање на проблемите, техники и методи кои треба да се употребуваат за надминување на лошите навикни и многу повеќе.

Минимум број на учесници за следење на курсот:  8

Максимум број на учесници за следење на курсот: 15

Програма на обуката: 

  • Проблемите како димензија на процесот на одлучување;
  • Поврзаноста на раководителите со процесот на решавањето на проблеми и донесувањето на одлуки; 
  • Процес (постапка) на решавање на проблеми и донесување на одлуки;
  • Техники и методи за  решавање на проблеми и донесување на одлуки;
  • Стилови на одлучување и нивниот ефект врз другите;
  • Етиката и начините за надминување на лошите навики во процесот на решавање на проблемите и одлучувањето;

  

Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017