Обуки

Преку академскиот персонал на ЈИЕУ и нашите локални и меѓународни партнери ви нудиме голем број на менаџмент обуки. Експертите на ЦРБ ќе направат евалѕација на вашите потреби и потоа ќе дизајнираат програма која ќе ви понуди солидни решенија за вашите менаџерски проблеми.
Обуките го потенцираат интерактивното учење и ги охрабруваат учесниците да партиципираат во дебатите.

 • Потенцијални обуки:
 • Основен менаџмент
 • Маркетинг менаџмент
 • Финансиски менаџмент
 • Сметководство
 • Лидерство и комуникација
 • Менаџмент на човечки ресурси
 • Развој на лични способности
 • ИТ вештини
 • Јазични курсеви (англиски, албански, македонски)
 • Специјализирани услуги
 • Бизнис планови
 • Стратегиски и инвестициони планови
 • Развој на професионални способности

Со следење на обуката, освен дополнителните вештини со кои ќе се стекнете ќе добиете и сертификат за успешно завршување на обуката.
Во зависност од програмата за обука, сертификатите може да се конвертираат во кредити (СКН – Современи Компјутерски Науки)

Центарот за развој на бизнисот(ЦРБ) има улога на поврзување на бизнис заедницата во регионот со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој Центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци и претпријатија, користејќи ja информатичката и комуникациската технологија.

Контактирајте не

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Адреса
Илинденска 335, 1200 Тетово Македонија

© Business Development Centre 2017