Sfidat e Menaxhmentit Modern

Qendra për Zhvillimin e Biznesit - UEJL, organizon trajnim në temë: "Sfidat e Menaxhmentit Modern"

Trajnuesit:
Akad. Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti
Ekspert në menaxhimin e financave publike dhe në analizë dhe kontroll financiar.
Biografia: http://bit.ly/2MLcOJ0

Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
Ekspert në menaxhim strategjik, sipërmarrje dhe inovacion.
Biografia: https://www.seeu.edu.mk/en/~g.rexhepi

Për më shumë detaje rreth trajnimit klikoni linkun në vazhdim: http://bit.ly/2nP9cNA, kurse për aplikim plotësoni formularin vijues: https://forms.gle/9SAeEsD5nwqox3UP8

Ju mirëpresim!


Business Development Center (BDC) plays the role of linking the business community with the South East European University. BDC provides management training and business consulting to individuals and organizations through the use of ICT - Information and Communication Technology.

GET IN TOUCH

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Address
Ilindenska 335, 1200 Tetovo Macedonia

© Business Development Centre 2017