Training for Basic Knowledge and Skills for Business

Qendra për zhvillimin e biznesit – UEJL organizoi trajnim për bashkëpunëtorët  e Feniks Farma – një ndër distributorët kryesor të produkteve farmaceutike ne tregun e Maqedonisë, në temë: “ Farmaci: Brend, Treg, Profit”.

Qëllimi i trajnimit ishte, që pjesëmarrësit (pronarë të barnatoreve), të përfitojnë njohuri në lëminë e menaxhmentit dhe strategjitë e biznesit në industrinë farmaceutike, për brendimin, menaxhimin me stoqet dhe çështjet financiare në farmaci, si dhe për promovimin, kenaqësinë dhe besnikërinë e konsumatorëve.

Ligjërues në këtë trajnim ishin: Prof. Dr. Nexhbi Veselidhe Doc. Dr. Brikend Aziri.

Trajnimi zgjati 3 ditë dhe e ndoqën pronarët e barnatoreve nga rajoni i Tetovës, Gostivarit, Dibrës, Strugës dhe Ohrid. Pas përfundimit të trajnimit, përpos njohurive të përfituara, pjesëmarrësit u pajisën edhe me çertifikatë nga ana e Qendrës për zhvillim të biznesit. 


Business Development Center (BDC) plays the role of linking the business community with the South East European University. BDC provides management training and business consulting to individuals and organizations through the use of ICT - Information and Communication Technology.

GET IN TOUCH

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Address
Ilindenska 335, 1200 Tetovo Macedonia

© Business Development Centre 2017