Lajme & Ngjarje

Тrajnim për Udhëheqje Korporative

22.04.2017 23:35:24

Qendra për zhvillimin e biznesit – UEJL, në bashkëpunim me Institutin e drejtorëve, të mbështetur nga Korporata Financiare Ndërkombëtar- IFC , pjesë e grupacionit të Bankës Botërore,

Trajnim për Njohuri dhe Aftësi Bazike për Biznes

22.04.2017 23:35:13

Qendra për zhvillimin e biznesit – UEJL, në bashkëpunim me ESA (Enterprise Support Agency) dhe Qendrën për zhvillim të rajonit planor të Pollogut, në kuadër të projektit ,, Mbështetje

Trajnim për Farmaci Brend Treg Profit

22.04.2017 23:35:02

Qendra për zhvillimin e biznesit – UEJL organizoi trajnim për bashkëpunëtorët e Feniks Farma – një ndër distributorët kryesor të produkteve farmaceutike ne tregun e Maqedonisë, në temë:

Ligjëratë e Guvernatorit Bogov

22.04.2017 23:34:52

Guvernatori Bogov, beri një retrospektivë të krizës ekonomike globale dhe efektin e saj në ekonominë e Maqedonisë. Ai foli për rolin e Bankës Popullore në krijimin e politikave makroekonomik

Kontabilitet Praktik dhe Zbatimi i Legjislacionit Tatimor

22.04.2017 23:34:40

Qendra për zhvillimin e biznesit në Universitetin e Evropës Juglindore Tetovë, organizoi trajnimin për „ Kontabilitet praktik dhe zbatimi i legjislacionit tatimor ”.

Trajnim Atributet e Lidershipit

22.04.2017 23:34:24

Ditën e Shtunë (23 Mars), Qendra për Zhvillimin e Biznesit – UEJL, organizoi trajnim në temë: “Atributet e Lidershipit”. Qëllimi i trajnimit ishte që çdo pjesëmarrës në trajnim, të zbulon

Trajnim Për të Punësuarit e Adria Sport CUDO SHOES

22.04.2017 23:34:12

Ditën e Diel (09 Dhjetor), Qendra për Zhvillimin e Biznesit në UEJL, në bashkëpunim me Adria Sport (Cudo Shoes), organizoi trajnim për të punësuarit e kësaj kompanie në temë “Komunikim Bizne

Trajnim për të Punësuarit në Ministrinë e Ekonomisë të RM-së

22.04.2017 23:34:01

Ditën e Premte (16 Nëntor) nga ana e Qendrës për Zhvillimin e Biznesit në UEJL, u organizua trajnim për të punësuarit në Ministrinë e Ekonomisë së Republikës së Maqedonisë në temë “Zgjidhja

70 Student Ndjekin një Program Trajnimi në QZHB-UEJL

22.04.2017 23:33:49

Për herë të dytë QZHB - SEEU në bashkëpunim me shkollën e biznesit Kelly, Institutin e Menaxhimit Luknou (Indi) dhe Universitetin e Evropës Juglindore, nga 7 shtator 2012 deri më 17 shtator

Profesionalizmi Menaxhimi i Sjelljes dhe Komunikimi në Ndërmarrje

22.04.2017 23:33:37

Qendra për Zhvillimin e Biznesit, në bashkëpunim me Harbini Kozmetik realizoi trajnimin " Profesionalizmi, Menaxhimi i Sjelljes dhe Komunikimi në Ndërmarrje ".

Instituti për Përgatitje të Udhëheqësve Global

08.07.2015 14:02:48

QZHB, në bashkëpunim me OJQ Mladi Info, nga 13 gusht 2012 deri më 26 gusht 2012, organizoi trajnimin me temë "Instituti për Përgatitje të Udhëheqësve Global" për udhëheqësit me një vizion gl

Analitikë e Biznesit

08.07.2015 13:46:25

Ky trajnim, u organizua në bashkëpunim me shkollën e biznesit Kelly, Institutin e Menaxhimit Luknou (Indi) dhe Universitetin e Evropës Juglindore. 67 nxënës nga India, studiuan intensivisht

Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017