Lajme & Ngjarje

Trajnim për Zhvillimin e Lidershipit

07.07.2015 14:45:57

Qendra për Zhvillimin e Biznesit, gjatë muajit maj dhe qershor 2011, ka organizuar trajnimin për "Zhvillimin e Lidershipit", ku pjesëmarrësit ishin kryesisht gjenerata e dytë e udhëheqësve

Hartimi dhe Implementimi i Planit të Biznesit

23.06.2015 23:32:31

Pjesëmarrësit në këtë trajnim, ishin gjenerata e dytë e pronarëve të kompanive, persona kyç në kompanitë, për përgatitje për marrjen e përgjegjësive për pozitat kyçe në të ardhmen. Qëllimet

Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017