Analitikë e Biznesit

Ky trajnim, u organizua në bashkëpunim me shkollën e biznesit Kelly, Institutin e Menaxhimit Luknou (Indi) dhe Universitetin e Evropës Juglindore. 67 nxënës nga India, studiuan intensivisht në një program një - javor në analitikën e biznesit, me mbështetje mësimore nga stafi akademik i njohur nga KSB IU. Profesorët e përfshirë nga IU ishin: Prof Dan Smith, KSB dekani , Prof Rich Magjuka, Prof Vijay Khatri, dhe të tjerë. UEJL stafi, ishin gjithashtu pjesë e kësaj ngjarje, duke mbështetur logjistikën dhe duke marrë pjesë në seancat e veçanta të trajnimit.


Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017