Atributet e Lidershipit

Ditën e Shtunë (14 Mars, 2015), Qendra për Zhvillimin e Biznesit – UEJL, organizoi trajnim në temë: “Atributet e Lidershipit”. Qëllimi i trajnimit ishte që çdo pjesëmarrës në trajnim, të zbulon anët e forta të udhëheqjes ose menaxhimit, në të njëjtën kohë edhe tejkalimin e situatave të vështira. Në këtë trajnim, morën pjesë edhe përfaqësuesit e kompanive  të rajonit të Pollogut  duke filluar nga: Harbini Kozmetic (Golden Rose), Cudo Shoes, Screen Media, Makalb, Frigotehnika 2000, Kipper, si dhe të interesuarit tjerë.


Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017