OFERTË PËR KURSE NË KAMPUSIN E UEJL-së, NË TETOVË

Mbështetur në metodat më bashkëkohore, Qendra për biznes dhe inovacion, pranë Universitetit të Evropës Juglindore, ofron kurse të gjuhëve të huaja për të gjitha nivelet dhe trajnime nga fusha e Teknologjisë Informative, në kampusin e UEJL-së, në Tetovë.
RISI!
Programet e kurseve për gjuhë angleze dhe gjermane janë të akredituara nga Qendra e Arsimit të të Rriturve (për më shumë informacione, klikoni linkun vijues: https://bit.ly/32jjvK7)
- Afati i regjistrimit deri më 15 shtator
- Kurset fillojnë nga 1 tetor
- Lokacioni: në kampusin e UEJL-së, në Tetovë
Për aplikim, plotësoni formularin në linkun vijues: https://forms.gle/QY8QiPUB5aqbajyD9
Ju mirëpresim

Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017