Ofertë për kurse

Mbështetur në metodat më bashkëkohore, Qendra për biznes dhe inovacion, pranë Universitetit të Evropës Juglindore, ofron kurse të gjuhëve të huaja për të gjitha nivelet dhe trajnime nga fusha e Teknologjisë Informative.

RISI! 
Programet e kurseve për gjuhë angleze dhe gjermane janë të akredituara nga Qendra e Arsimit të të Rriturve (për më shumë informacione, klikoni linkun vijues: http://bit.ly/2Gcjv4b)

Për aplikim, plotësoni formularin në linkun vijues: https://forms.gle/2kKJNA3tqu1CpAXM6


Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017