Instituti për Përgatitje të Udhëheqësve Global

QZHB, në bashkëpunim me OJQ Mladi Info, nga 13 gusht 2012 deri më 26 gusht 2012, organizoi trajnimin me temë "Instituti për Përgatitje të Udhëheqësve Global" për udhëheqësit me një vizion global. Pjesëmarrësit, mësuan nga profesorë të njohur amerikanë dhe lokalë, politikanë, diplomatë etj. Trajnimi u organizua në kampusin tone, i cili është një nga kampuset më të sofistikuara në rajon.


Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017