Profesionalizmi Menaxhimi i Sjelljes dhe Komunikimi në Ndërmarrje

Qendra për Zhvillimin e Biznesit, në bashkëpunim me Harbini Kozmetik realizoi trajnimin " Profesionalizmi, Menaxhimi i Sjelljes dhe Komunikimi në Ndërmarrje ". Qëllimi i trajnimit, ishte që të punësuarit në ndërmarrje të krijojnë një kuptim të përbashkët në lidhje me profesionalizmin dhe sjelljen etike në vendin e punës, menaxhimin e sjelljes, nevojave dhe kërkesave të konsumatorëve, komunikimin e drejtpërdrejtë me kolegët dhe klientët duke përfshirë komunikimin verbal, joverbal si dhe atë të shkruar.


Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017