Sfidat e Menaxhmentit Modern

Qendra për Zhvillimin e Biznesit - UEJL, organizon trajnim në temë: "Sfidat e Menaxhmentit Modern"

Trajnuesit:
Akad. Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti
Ekspert në menaxhimin e financave publike dhe në analizë dhe kontroll financiar.
Biografia: http://bit.ly/2MLcOJ0

Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
Ekspert në menaxhim strategjik, sipërmarrje dhe inovacion.
Biografia: https://www.seeu.edu.mk/en/~g.rexhepi

Për më shumë detaje rreth trajnimit klikoni linkun në vazhdim: http://bit.ly/2nP9cNA, kurse për aplikim plotësoni formularin vijues: https://forms.gle/9SAeEsD5nwqox3UP8

Ju mirëpresim!


Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017