Shërbime Marketingu

Suksesi, nuk do ju mungojë nëse ju drejtohuni te ne, sepse ne ju ndihmojmë që konsumatorët tuaj të marrin mesazhin potencial! 

Qendra për Zhvillimin e Biznesit (QZHB), ju ofron mundësi për të tërhequr konsumatorë për biznesin tuaj. Një gjë është e sigurt, se për të tërhequr dhe mbajtur vëmendjen e konsumatorëve, është e nevojshme zgjidhja e vendit dhe mënyrës për të promovuar shërbimet dhe produktet e juaja. Kampusi i UEJL-së, është një mënyrë e shkëlqyer për të promovuar biznesin dhe zbatuar mesazhin tuaj.
Çfarë do të thotë kjo për ju? 
Kjo do të thotë se ju keni një shans më të mirë për të bërë një përshtypje pozitive, të qëndrueshme për konsumatorët, thjesht duke shfrytëzuar hapësirat tona universitare, për promovimin e biznesit tuaj edhe atë përmes:

 

  • Ne e realizojm nëpërmjet: 
   • Ngjitjes së materialeve promovuese ( banerave, posterave) në vendet e posaçme brenda kampusit të UEJL-së; 
   • Vendosjen e shtanteve në hapësirat më të frekuentuara universitare; 
   • E-mail marketing, ku ju mund të promovoni produktet dhe shërbimet vetëm për disa sekonda para studentëve, të punësuarve dhe bashkëpunëtorëve. 

 

  • Nëse, ju shfrytëzoni njërin nga shërbimet ju përfitoni: 
   • Konsumatorët e dinë se ku gjendet biznesi juaj dhe çfarë produktesh dhe shërbimesh ofron; 
   • Më lehtë e marrin mesazhin tuaj potencial; 
   • DHE SHUME MË TEPËR!

Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017