Shërbime

Konsultime Biznesi

Dëshironi performancë më të mirë, rritje të shitjeve, profitabilitet, pjesës të tregut dhe efikasitetit? Qendra për Zhvillimin e Biznesit, është e angazhuar në ofrimin e...

Më shumë >

Trajnime

Ne, ju ofrojmë një koleksion të gjërë të trajnimeve, duke angazhuar stafin tonë akademik si dhe partnerët tanë vendor dhe ndërkombëtar. Ekspertët e QZHB-së, do të bëjnë v...

Më shumë >

Menaxhimi i Organizimeve

Qendra për Zhvillimin e Biznesit (QZHB), ndihmon në organizimin e konferencave, seminareve dhe takimeve të biznesit. Me këtë, ju i eliminoni problemet e zgjidhjes së vend...

Më shumë >

Shërbime Marketingu

Suksesi, nuk do ju mungojë nëse ju drejtohuni te ne, sepse ne ju ndihmojmë që konsumatorët tuaj të marrin mesazhin potencial

Më shumë >

Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017