Zgjidhja e problemeve dhe procesi i vendimmarrjes

Gjuha : Shqip, Maqedonisht

Kohëzgjatja : 1 ditë

Përshkrimi
Identifikimi i problemeve si dimension i procesit të vendimmarrjes dhe lidhja e udhëheqësve me procesin e zgjidhjes së problemeve dhe vendimmarrja. 

Target grupi
Përfaqësuesit e institucioneve publike dhe private, studentët dhe të gjithë ata që profesionalisht ose personalisht janë të interesuar të thellojnë njohuritë e tyre.

Rezultati i pritur
Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit pritet që të kenë njohuri të mjaftueshme në lidhje me, identifikimin e problemeve si dimension i procesit të vendimmarrjes, procedurat e zgjidhjes së problemeve, teknikat dhe metodat që duhet të shfrytëzohen per tejkalimin e zakoneve të kqija dhe shumë më tepër.

Minimumi i pjesëmarrësve për të ndjekur trajnimin: 8

Maksimumi i pjesëmarrësve për të ndjekur trajnimin: 15

Programi i trajnimit: 

  • Problemet  si dimensionin i procesit të vendimmarrjes;
  • Lidhje e udhëheqësve me procesin e zgjidhjes së problemeve dhe vendimmarrja;
  • Procesi (procedura) e zgjidhjes së problemeve dhe vendimmarrja;
  • Teknikat dhe metodat për zgjidhjen e problemeve dhe marrjen e vendimeve;
  • Stilet e vendimmarrjes dhe efekti i tyre mbi të tjerët;
  • Etika dhe mënyrat  për tejkalimin e  zakoneve të këqija në procesin e zgjidhjes së problemeve dhe vendimmarrja;

  

Qendra për zhvillimin e biznesit (QZHB) luan rolin e ndërmjetësuesit të biznesit me Universitetin e Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera publike dhe private duke inkuadruar teknologji të informatikës dhe komunikimit.

Na Kontaktoni

T +389 44 356 251
E-mail: seeu-bdc@seeu.edu.mk

Adresa
Ilindenska 335, 1200 Tetovë Maqedoni

© Business Development Centre 2017